Internationale rankinglister

Internationale rankinglister er blevet væsentlige for universiteterne såvel nationalt som internationalt i bl.a. konkurrencen om at tiltrække forskere, studerende og samarbejdspartnere.
Blandt verdens godt 17.000 universiteter er AAU placeret på de fleste anerkendte rankinglister.

Rankinglisterne placerer universiteterne i forhold til hinanden ud fra forskellige indikatorer. Indikatorerne og metoderne varierer og er bl.a. videnskabelig publicering, anseelse, antal nobelpriser, internationalisering oma.

De to væsentlige indikatorer til rankinglisterne er universiteternes publicering i internationale tidsskrifter, som registreres i databaser hos hhv. Elsevier (SciVerse Scopus) og Thomson Reuters (Web of Science), samt universiteternes anseelse/reputation. Rankinglisterne beregner universiteternes anseelse/reputation ud fra surveys, som de sender til forskere og arbejdsgivere. Her spørges bl.a. til hvilke universiteter forskerne og arbejdsgiverne kender rundt omkring i verden.

De mest anerkendte rankinglister, som placerer de mellem 300 og 500 højst placerede universiteter i verden ud af de godt 17.000 universiteter, er:

Webometrics er en rankingliste, der baserer sig på, hvor synlige universiteterne er på nettet. Webometrics har medtaget 12.000 af verdens universiteter.

I Europa har man startet et U-Multirank projekt, hvis formål er, at man som bruger selv kan variere sine indikatorer og således ud fra disse selv lave onlinelister af Europas universiteter ud fra disse selvvalgte indikatorer.